Köpvillkor - mudflaps.se


Hej och välkommen till våra köpvillkor!

Här har vi försökt att förklara våra villkor i butiken och är någonting otydligt som gör att du tvekar på att handla av oss. Kontakta oss då så vi kan hjälpa till samt utveckla och förenkla köpupplevelsen hos oss.

Allmänt 

 1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan mudflaps.se, SE8311280096 ("Bolaget") och dig som gör en beställning från oss via www.mudflaps.se (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bolaget framgår på Webbplatsen. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss via Webbplatsen.
 2. Du som handlar som privatperson behöver vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.
 3. Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på Webbplatsen. Ändringar träder ikraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp


Beställning 
Beställningar tas emot via webbshoppen. Om du är under 16 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Mervärdeskatt 
Priserna visas inkl. 25% moms.

Rabattkoder
Vi använder oss av rabattkoder i b.la kampanjer. Dessa kontrolleras innan en order är bekräftat så alla villkor uppfylls. (rättigheten att nyttja en kod.) Funkar inte din rabattkod du fått, vänligen kontakta oss omgående. Det går ej att använda flera rabattkoder på samma beställning och koder som inte uppfyller villkoren tas bort.

Under Black Friday kan man EJ kombinera köpet med några rabattkoder.

Leveransbetingelser

Frakt: Utöver priset ska du betala fraktkostnaderna. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter.

Leveranstid: I webbutiken är flera av våra varor markerade med leveransindikering. Vi måste dock reservera oss för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig. Vi reserverar oss för förseningar som kan uppstå om en leverantör i sin tur inte håller sina ledtider mot oss.

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra leveransflöden. Har du en idé eller synpunkt på vårt leveranssystem. Var vänlig kontakta oss så vi kan utveckla och förbättra oss.

Leveranssätt: . Vanligtvis skickas våra produkter med DHL men det kan hända att vi använder oss av annan speditör. Paket går till ett utlämningsställe nära dig. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Beställer du företagspaket så levereras paketet direkt till ditt företag. Skulle du inte finnas på plats så speditören måste försöka fler gånger står mudflaps.se EJ för eventuella extra fraktkostnader.

Kontrollera alltid din leverans så artiklarna du mottagit är rätt och i bra skick. Rapportera annars till chauffören på plats så dom kan märka leveransen. Är inte en vara märkt som skadad vid leverans så är det nästintill omöjligt att söka ersättning hos fraktbolaget. Kolla alltid godset innan du skriver på!

Mottagaren uppmanas att i omedelbar anslutning till mottagandet av gods kontrollera om det är behäftat med dold skada. Dold skada ska anmälas till DHL snarast, dock senast sju (7) dagar efter mottagandet för biltransporterat eller lagrat gods, senast sju (7) dagar efter mottagandet av flygtransporterat gods och senast tre (3) dagar efter mottagandet av sjötransporterat gods.

Outlöst försändelse

En försändelse som skickats måste alltid hämtats ut. Skall en retur göras behövs paketet först hämtas ut och en returansökan behövs göras via mail. Paket som ej hämtas ut och går i retur faktureras en avgift ut på. Denna avgift tas ut från DHL och varierar mellan 100-400:- (inom Sverige) beroende på storlek och vikt.  Gäller det andra länder än Sverige brukar avgiften för returnerat gods vara betydligt högre.

Ändring av beställning 
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning 
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling/leverans har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen.
Avbeställning av icke lagerförd vara samt "beställningsvara" som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten. Detta gäller en stor del av våra produkter då de flesta tillverkas efter kundens önskemål. (Färg, logotyp, färg på logotyp) Se ångerrätt

Vi har rätt att avbeställa din order vid eventuella problem eller tvister. Detta meddelas via mail att ordern blivit annullerad.

Ångerrätt 

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du mottagit din vara. Du har dock inte ångerrätt om det pris, som du sammanlagt ska betala understiger 400 kr. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, är specialbeställd. Ångerrätten börjar löpa den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss via mail ([email protected])  eller formuläret under kontakta oss. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage samt skicka paketet spårbart och direkt till oss inte genom eventuella ombud. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna och att varan skall skickas tillbaka inom 14 dagar. Enligt nya reglerna i "Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” så kan en använd vara returneras med rätt för värdeminskning av säljaren. Denna utgörs efter hur varan är använd samt produkttyp. För mer information om denna punkt, kontakta oss.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader och eventuell värdeminskning att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen.


OBS! Ångerrätt gäller ej vid köp av specialprodukter som tillverkas på beställning = De flesta av våra modellanpassade stänkskydd går ej att returnera!
Då våra modellanpassade stänkskydd tillverkas efter kundens önskemål om modell, storlek, färg, dekal, dekalfärg vid beställning, så kan vi inte ta dessa i retur. 

Varan har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta webbutiken för varans värdeminskning.För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i visa fall bryta förpackningen, som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt och återsändas tillsammans med varan. Observera att du inte kan ångra köpet av en vara med bruten försegling/teknisk plombering.

Observera också att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna. Kostnaderna för returfrakt är ej samma som för första utleverans. Returfraktens kostnad beräknas på avstånd och storlek av DHL/Fedex.


Reklamationer och återköp i vissa fall 
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt ska du anmäla det till oss direkt samt DHL. Är paketet skadat utanpå så ska detta noterats till chauffören/utlämningsstället.

Mottagaren uppmanas att i omedelbar anslutning till mottagandet av gods kontrollera om det är behäftat med dold skada. Dold skada ska anmälas till DHL snarast, dock senast sju (7) dagar efter mottagandet för biltransporterat eller lagrat gods, senast fjorton (14) dagar efter mottagandet av flygtransporterat gods och senast tre (3) dagar efter mottagandet av sjötransporterat gods.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan. 

Vi står ej för missad verkstadstid pga leveransförseningar. Boka aldrig verkstadstid innan du mottagit och kontrollerat dina varor.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika
onödiga kostnader.

Bilprovningen

Då nästan alla våra produkter är eftermarknadsdelar som lämpar sig för styling och motorsport finns inga garantier på att bilprovningen godkänner dessa.

Information, pris och bilder 
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

Vi reserverar oss för prisändringar och prisfel. Vid eventuell prisändring kontaktar vi alltid dig som kund först innan ordern behandlas.

Användningsområden

Vi säljer i första hand eftermarknadsprodukter vilket betyder att dom är anpassade för racing. Våra produkter är i de flesta fall inte godkända eller byggda för gatbruk om inte annat anges. Det är kundens ansvar att hålla sin bil godkänd vid besiktningar osv. 

Övergiven kundvagn

 1. Om du har lagt varor i kundvagnen utan att genomföra en beställning, kommer vi att skicka dig en kom-ihåg-lista per e-post över de produkter du har lagt i kundvagnen under förutsättning att du:
  • är kund och inte motsatt dig marknadsföring från oss, eller
  • du i annat fall har samtyckt till att motta marknadsföring från oss.
 2. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring genom att klicka ”unsubscribe” i mejlet du får.
 3. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla produkter som du har lagt i kundvagnen. Om du inte vill återskapa kundvagnen behöver du inte vidta några åtgärder. Pris och tillgänglighet för produkterna är baserade på de priser och den tillgänglighet som gällde när du placerade produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra priserna i samband med olika Erbjudanden och för slutförsäljning.

Spårningsprogram & statistik
Vi använder fler externa system för att spåra våra besökares beteenden på vår webbsida. Detta för att kunna erbjuda dig som kund den bästa upplevelsen och relevant information. Uppgifterna sparas ej och uppgifterna är inte på personnivå utan endast som besökarnummer.


GDPR
Den 25 Maj 2018 träder nya dataskyddsförordningen i kraft. Vi och våra partners jobbar efter denna princip följer det nya reglementet.

Force Majeure 
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist 

 1. Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.
 2. Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Bolaget ARN:s rekommendationer.